Projekty EU

HIT Regionów - Firma Komat i stanowisko SMARTCAP wyróżnione

HIT Regionów - Firma Komat i stanowisko SMARTCAP wyróżnione

28 lutego, podczas uroczystej gali w Poznaniu, właściciel firmy Komat otrzymał akt nadania tytułu Irydowy HIT 2019 za produkt roku. 

Z tej okazji Burmistrz Miasta Czarnkowa, Andrzej Tadla, w imieniu samorządu pogratulował firmie Komat sukcesu oraz podziękował za obecność
w życiu Miasta. 

Właściciel firmy Komat, Mieczysław Kozłowski postanowieniem Rady Programowej Instytutu Certyfikacji i Jakości GSHR zastał również uhonorowany Jubileuszową Odznaką 25-lecia Gospodarczo-Samorządowego HITU Regionów. 

 Data: 2020-02-28
 Kategoria: Wydarzenia