Projekty EU

Nagroda Ministra Gospodarki

Nagroda Ministra Gospodarki

Podczas odbywających się w Warszawie targów WorldHotel 2014 prezes firmy Komat Mieczysław Kozłowski odebrał z rąk Wicepremiera, Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego nagrodę za ciągi wydawcze, przyznaną w Konkursie o Nagrodę Ministra Gospodarki na najbardziej przedsiębiorczą firmę, eksportera i innowatora VII Międzynarodowych Targów Wyposażenia Obiektów Noclegowych WorldHotel 2014.

W swoim liście gratulacyjnym Wicepremier pisze: „Cieszę się, że produkowane przez firmę Komat Mieczysław Kozłowski wyroby spełniają najwyższe kryteria konieczne dla sprostania silnej konkurencji na rynkach zagranicznych i swoją jakością przyczyniają się bezpośrednio do umacniania na światowych rynkach pozytywnej opinii o polskich przedsiębiorcach.”

 Data: 2014-09-21
 Kategoria: Wydarzenia