Projekty EU

Spotkanie Noworoczne

Spotkanie Noworoczne

Tradycją w naszej firmie jest spotkanie całej Komatowej Rodziny na przełomie lat i wspólne podsumowanie tego co działo się w upływającym roku oraz przedstawienie planów na nowy rozpoczynający się okres w życiu firmy. 

Podczas podsumowania wyróżniona została uczennica czarnkowskiej szkoły średniej Julia Strakowska. Wzięła ona udział w ogólnokrajowym konkursie na temat przedsiębiorczości, który został zorganizowany przez dziennik Rzeczpospolita. Julia swoją pracę oparła o historię firmy Komat, a dojrzałość z jaką opisała działalność naszej firmy pozwoliła jej na zakwalifikowanie się do ostatniego etapu tego ogólnopolskiego konkursu.

Podsumowanie było także okazją do pożegnania pierwszego w historii firmy członka załogi, który przeszedł w roku 2016 na emeryturę, pana Zdzisława Magdzińskiego. Po 15 latach pracy ze wzruszeniem żegnali się z panem Zdzisławem zarówno koledzy i koleżanki z pracy jak i sam Właściciel firmy.

Rok 2016 zapewnił firmie wzrost na wszystkich poziomach działalności, a plany na kolejny rok są bardzo obiecujące, dlatego w nowy - 2017 rok weszliśmy z ogromnym zapałem i energią do dalszych działań.

 Data: 2017-01-05
 Kategoria: Wydarzenia