Typ Nazwa produktu
KFT-185 Podstawa pod piec
Parametry
L B H
723 608 650
720 600 700
625 660 740
720 610 740
Przy zamówieniu podać typ pieca
KFT-185 - Podstawa pod piec
KFT-185 - Podstawa pod piec
Brak
karty katalogowej