Typ Nazwa produktu
KFT-186 Podstawa pod piec
Parametry
L B H t
920 700 737 70
950 720 800 70
830 540 850 70
Przy zamówieniu podać typ pieca
KFT-186 - Podstawa pod piec
KFT-186 - Podstawa pod piec
Brak
karty katalogowej