Typ Nazwa produktu
KKT-452 Pojemnik jezdny na odpadki
Parametry
L B H
500 400 750
Pojemność - 100 litrów
Wszystkie krawędzie wewnątrz pojemników zaokrąglone R20
KKT-452 - Pojemnik jezdny na odpadki
KKT-452 - Pojemnik jezdny na odpadki
Brak
karty katalogowej