Typ Nazwa produktu
KL-39.1 Panel przyłączy elektrycznych
Parametry
Model L B H
KL-39.7800 98 70 700
- wewnątrz panela 2 puszki przyłączeniowe
KL-39.1 - Panel przyłączy elektrycznych
Brak
rysunku
Brak
karty katalogowej