Typ Nazwa produktu
KOT-531 Filtr labiryntowy
Parametry
L B H
500 500 20
300 500 20
KOT-531 - Filtr labiryntowy
Brak
rysunku
Brak
karty katalogowej