Typ Nazwa produktu
KOT-541 Wentylator
Parametry
Moc [W] Wydajność przy
ciśnieniu atmosferycznym
160 Pa
147 1360 m³/h
300 1900 m³/h
420 2800 m³/h
KOT-541 - Wentylator
Brak
rysunku
Brak
karty katalogowej