Typ Nazwa produktu
KST-071 Podstawa pod kloc rozbiorowy
Parametry
L B H
400 400 770
500 400 770
500 500 770
KST-071 - Podstawa pod kloc rozbiorowy
KST-071 - Podstawa pod kloc rozbiorowy
Brak
karty katalogowej