Typ Nazwa produktu
KST-072 Kloc rozbiorowy polietylenowy
Parametry
L B H
400 400 80
500 400 80
500 500 80
KST-072 - Kloc rozbiorowy polietylenowy
KST-072 - Kloc rozbiorowy polietylenowy
Brak
karty katalogowej