Typ Nazwa produktu
KST-104 Stół ze zlewem i drzwiami skrzydłowymi
Parametry
L B H L B H
1000 600 850 1000 700 850
1100 600 850 1100 700 850
1200 600 850 1200 700 850
1300 600 850 1300 700 850
1400 600 850 1400 700 850
1500 600 850 1500 700 850
1600 600 850 1600 700 850
1700 600 850 1700 700 850
1800 600 850 1800 700 850
Wymiary komory zlewu dla:
B = 600 - 400 x 400 x 250
B = 700 - 500 x 500 x 250

Dla L ≥ 1400 stół z 3-ma drzwiami
KST-104 - Stół ze zlewem i drzwiami skrzydłowymi
KST-104 - Stół ze zlewem i drzwiami skrzydłowymi
Brak
karty katalogowej