Typ Nazwa produktu
KST-121 Stół ze zlewem dwukomorowym
Parametry
L B H L B H
1000 600 850 1000 700 850
1100 600 850 1100 700 850
1200 600 850 1200 700 850
1300 600 850 1300 700 850
1400 600 850 1400 700 850
1500 600 850 1500 700 850
1600 600 850 1600 700 850
1700 600 850 1700 700 850
1800 600 850 1800 700 850
Wymiary komór zlewu dla:
B = 600 - 400 x 400 x 250
B = 700 - 500 x 500 x 250

Dla stołu 1000 x 700 komory zlewu 400 x 500 x 250
KST-121 - Stół ze zlewem dwukomorowym
KST-121 - Stół ze zlewem dwukomorowym
Brak
karty katalogowej