Typ Nazwa produktu
KST-136 Płyta ze zlewem dwukomorowym
Parametry
L B H L B H
1000 600 40 1000 700 40
1100 600 40 1100 700 40
1200 600 40 1200 700 40
1300 600 40 1300 700 40
1400 600 40 1400 700 40
1500 600 40 1500 700 40
1600 600 40 1600 700 40
1700 600 40 1700 700 40
1800 600 40 1800 700 40
Wymiary komór zlewu dla:
B = 600 - 400 x 400 x 250
B = 700 - 500 x 500 x 250

Dla płyty 1000 x 700 komory zlewu 400x 500 x 250
KST-136 - Płyta ze zlewem dwukomorowym
KST-136 - Płyta ze zlewem dwukomorowym
Brak
karty katalogowej