Typ Nazwa produktu
KST-152 Stół wyładowczy do zmywarki
Parametry
L B H
1000 według typu zmywarki
1100 według typu zmywarki
1200 według typu zmywarki
1300 według typu zmywarki
1400 według typu zmywarki
1500 według typu zmywarki
1600 według typu zmywarki
1700 według typu zmywarki
1800 według typu zmywarki
Przy zamówieniu podać typ zmywarki
Opcja:
- rolki do stołu
- wyłącznik krańcowy
KST-152 - Stół wyładowczy do zmywarki
KST-152 - Stół wyładowczy do zmywarki
Brak
karty katalogowej