Typ Nazwa produktu
KTG-990 Nadstawka podwójna grzewcza
Parametry
L B H Moc [W] L B H Moc [W]
800 300 700 500 800 400 700 500
900 300 700 500 900 400 700 500
1000 300 700 500 1000 400 700 500
1100 300 700 500 1100 400 700 500
1200 300 700 750 1200 400 700 750
1300 300 700 750 1300 400 700 750
1400 300 700 750 1400 400 700 750
1500 300 700 750 1500 400 700 750
1600 300 700 1000 1600 400 700 1000
1700 300 700 1000 1700 400 700 1000
1800 300 700 1000 1800 400 700 1000
- w nadstawkach grzewczych w standardzie zamontowane są elementy grzewcze o mocy 250 W

Przy zamówieniu podać opcję zakończenia nóg nadstawki:
- w standardzie
OPCJA I (zaślepki)

- opcje:
OPCJA II (stopy regulowane)
OPCJA III (mocowanie)
KTG-990 - Nadstawka podwójna grzewcza
KTG-990 - Nadstawka podwójna grzewcza
Brak
karty katalogowej