Typ Nazwa produktu
KZT-181 Podstawa pod zmywarkę
Parametry
L B H L1
470 440 550 415
590 550 400 515
600 530 550 515
Przy zamówieniu podać typ zmywarki
KZT-181 - Podstawa pod zmywarkę
Brak
rysunku
Brak
karty katalogowej