Projekty EU
Banner | Zrealizowane projekty UE

Projekty UE

UDA-RPWP.01.02.01-30-473/12

UDA-RPWP.01.02.01-30-228/09

UDA-RPWP.01.02.01-30-478/08

UDA- POIG.08.02.00-30-221/13

BENEFICJENT: KOMAT Mieczysław Kozłowski

TYTUŁ PROJEKTU: Budowa systemu B2B KOMAT/DOSTAWCY dla elektronicznej wymiany danych i integracji procesów biznesowych na linii KOMATU – dostawcy surowców produkcyjnych.

OPIS PROJEKTU: Celem projektu jest wdrożenie systemu B2B do obsługi procesów biznesowych zachodzących na linii KOMAT – DOSTAWCY. Planujemy wdrożyć system wykorzystujący innowacyjne systemy teleinformatyczne umożliwiające automatyzację procesów biznesowych oraz koordynację działań między KOMATEM – producentem mebli i urządzeń ze stali nierdzewnej dla gastronomii, a jego głównymi DOSTAWCAMI surowców i komponentów wykorzystywanych w procesie produkcyjnym.
Wdrożenie planowanego systemu B2B (K-B2B) pozwoli na zautomatyzowanie i sprawne zarządzanie następującymi procesami biznesowymi:
1. OFERTOWANIE - obejmujące wysyłanie przez KOMAT zapytań ofertowych do DOSTAWCÓW, składanie ofert przez DOSTAWCÓW, system aukcyjny dla DOSTAWCÓW.
2. ZAMÓWIENIA – obejmujące porównanie ofert przeprowadzane przez KOMAT i złożenie zamówienia DOSTAWCY, który złożył najkorzystniejsza ofertę.
3. REALIZACJA I ROZLICZENIE DOSTAW - od momentu przyjęcia zamówienia przez DOSTAWCĘ, poprzez wysyłkę towarów przez DOSTAWCĘ i ich przyjęcie w magazynie KOMATU po rozliczenie transakcji do momentu realizacji ostatniej płatności za dostawę przez KOMAT.

Potrzeby jakie skłoniły nas do realizacji przedmiotowego projektu i oparcia łączących nas z kluczowymi DOSTAWCAMI relacji biznesowych o elektroniczny system wymiany danych typu B2B to:
– wprowadzenie elektronicznej formy obsługi zapytań ofertowych kierowanych do DOSTAWCÓW, ofert otrzymywanych od DOSTAWCÓW oraz zamówień kierowanych do DOSTAWCÓW i przekształcenie dokumentacji papierowej związanej z obsługą tych procesów w dokumentację elektroniczną,
– budowa platformy aukcyjnej, która pozwoli DOSTAWCOM na modyfikowanie swoich ofert w ODPOWIEDZI NA OFERTY SKŁĄDANE PRZEZ konkurujących z nimi DOSTAWCÓW, a nam pozwoli uzyskać najkorzystniejsza ofertę na zamawiany asortyment,
– wprowadzenie automatycznego przekształcania się wybranych (najkorzystniejszych) ofert w zamówienia,
– ograniczenie udziału czynnika ludzkiego w przygotowaniu zapytań ofertowych, tworzeniu zestawień i porównań ofert oraz generowaniu zamówień dla wybranego DOSTAWCY co pozwali uniknąć również wielu błędów, ale też obniży koszty,
– możliwość obsługi większej liczby dostaw w tej samej jednostce czasu zarówno po stronie DOSTAWCÓW jak i KOMATU,
– możliwość przygotowania zapytań ofertowych, ofert, udziału w aukcjach oraz zamówień w każdym miejscu i czasie, jedynym warunkiem będzie dostęp do Internetu, – podniesienie standardów współpracy na linii KOMAT - DOSTAWCY,
– usprawnienie procesu rozliczeń, automatyzacja przepływu danych, co umożliwi pobieranie dokumentów finansowo - księgowych przez KOMAT z systemów informatycznych DOSTAWCÓW,
– usprawnienie procesów planowania i zarządzania zasobami magazynowymi, optymalizacja zamówień, koordynowanie stanów magazynowych w czasie rzeczywistym,
– stworzenie możliwości bieżącego monitorowania i kontrolowania bieżącego stanu realizacji dostaw oraz rozliczeń,
– wzmocnienie systemu planowania i kontrolingu w zakresie płynności finansowej i przepływów pieniężnych,
– usprawnienie procedur reklamacyjnych,
– koordynowanie stanów magazynowych w czasie rzeczywistym, optymalizowanie zamówień na części wykorzystywane w naprawach serwisowych,
– uproszczenie i zwiększenie bezpieczeństwa archiwizacji dokumentacji związanej z obsługą realizowanych dostaw, obecnie duża część dokumentacji archiwizowana jest w formie papierowej, po zakończeniu będzie archiwizowana w formie elektronicznej, ułatwia to znacząco odszukiwanie niezbędnej dokumentacji np. w przypadku postępowań reklamacyjnych.

Oczekujemy, iż planowany do wdrożenia system B2B - zapewni optymalizację działań związanych z dostawami podstawowych surowców i komponentów wykorzystywanych przez KOMAT w procesie produkcyjnym. Pozwoli nam również pełniej wykorzystywać posiadany potencjał technologiczny, zasoby kadrowe i finansowe podnosząc ich możliwości operacyjne. Przełoży się to na wzrost przychodów ze sprzedaży, sprawniejszą obsługę większej liczby zleceń produkcyjnych, umocnienie pozycji firmy na rynku oraz stworzy możliwość nawiązania współpracy z większą liczbą DOSTAWCÓW.

Kompleksowa realizacja projektu wpłynie na zwiększenia biznesowej efektywności KOMATU i współpracujących z nami w ramach systemu B2B partnerów biznesowych dzięki zwiększeniu efektywności pracy, przychodów ze sprzedaży oraz obniżeniu kosztów prowadzenia działalności, co wpłynie na konkurencyjność wszystkich partnerów zaangażowanych w zintegrowany system B2B, a nie tylko KOMATU.

ZASIĘG PROJEKTU, RYNEK DOCELOWY: Wdrożony poprzez realizację projektu system B2B KOMAT /DOSTAWCY obejmie 9 podmiotów: KOMAT oraz jego 8 DOSTAWCÓW w tym 1 podmiot zagraniczny.
Wdrożony system będzie obsługiwał proces dostaw surowców produkcyjnych dla KOMATU realizowany za pośrednictwem DOSTAWCÓW z rynków krajowego i zagranicznych, a w szczególności: polskiego, włoskiego, niemieckiego, szwedzkiego i angielskiego.

OKRES REALIZACJI: 01/03/2014 – 28/02/2015

UMOWA O DOFINANSOWANIE: nr UDA-POIG.08.02.00-30-221/13-00

WARTOŚĆ PROJEKTU: 369.250,00 PLN, wartość dofinansowania: 189.575,00 PLN

Dofinansowanie ze środków publicznych w ramach działania 8.2 PO IG jako % wydatków kwalifikowanych – 51,34%

PRZYDATNE STRONY: www.poig.gov.pl www.mrr.gov.pl www.europa.eu

Ogłoszenie o planowanym zakupie 1

Ogłoszenie o planowanym zakupie 2

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO DOTACJE NA INNOWACJE – INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

UDA-POIG.08.02.00-30-149/12

Beneficjent: KOMAT Mieczysław Kozłowski

Tytuł projektu: „Budowa systemu B2B do elektronicznej wymiany danych i integracji procesów biznesowych KOMATU – producenta mebli i urządzeń ze stali nierdzewnej dla gastronomii z jego PRZEDSTAWICIELAMI HANDLOWYMI”

Opis projektu: Celem planowanego do wdrożenia systemu B2B jest stworzenie elektronicznej platformy do automatycznej wymiany danych i informacji pomiędzy KOMATEM - producenta mebli i urządzeń ze stali nierdzewnej dla gastronomii z jego PRZEDSTAWICIELSTWAMI HANDLOWYMI – przedsiębiorstwami o profilu handlowo – usługowym, które zajmują się na rynku krajowym i zagranicznym sprzedażą, montażem i serwisowaniem mebli i urządzeń produkowanych przez KOMAT Wdrożenie planowanego systemu B2B pozwoli na zautomatyzowanie i sprawne zarządzanie następującymi procesami biznesowymi na linii KOMAT – PRZEDSTAWICIELSTWO HANDLOWE:
1. Ofertowanie - obejmujące produkty typowe i produkty nietypowe realizowane na indywidualne zamówienia (w odniesieniu do produktów nietypowych ofertowanie połączone z projektowaniem i kosztorysowaniem oferty)
2. Zamówieniami – składaniem i realizacją zamówień (od momentu przyjęcia zamówienia po wydanie gotowych produktów z magazynu)
3. Rozliczeniami z odbiorcami
4. Serwisowaniem gwarancyjnym i pogwarancyjnym oraz procedurami reklamacyjnymi.

Celem wdrożenia systemu, jaki zostanie osiągnięty jest automatyzacja wymiany informacji i sprawne zarządzania informacją między partnerami biznesowymi oraz dostęp do wybranych danych z systemu finansowo-księgowego. Możliwość pracy zdalnej, dostęp do wspólnego systemu informatycznego zapewniającego bieżące dane w czasie rzeczywistym, automatyzacja wymiany danych i informacji pozwoli w pełni zaspokoić takie potrzeby PRZEDSTAWICIELSTWA HANDLOWEGO jak:
1. Dostarczenia narzędzia umożliwiającego szybkie i trafne ofertowanie. Około 90% obecnie realizowanych zamówień to zamówienia na produkty nietypowe – które wymagają indywidualnego projektowania i kosztorysowania. Oferowane produkty charakteryzują się dużym stopień skomplikowania konstrukcyjnego, a zakres ofertowania obejmuje ciągi przygotowania i wydawania potraw składające z kilku lub kilkunastu mebli i urządzeń. Wszystko to powoduje, iż PRZEDSTAWICIELSTWO HANDLOWE zgłasza potrzebę budowy systemu w oparciu o który będzie można w łatwy i szybki sposób przygotować ofertę łącznie z zaprojektowaniem i skosztorysowaniem jej poszczególnych elementów.
2. Automatyzacji i elektronicznej wymiany danych, informacji oraz dokumentacji związanej ze złożeniem oraz procesem realizacji zamówień, co umożliwi skuteczne zarządzanie zamówieniami i kontrolę stanu ich realizacji.
3. Automatyzacji i elektronicznej wymiany danych, informacji oraz dokumentacji i dostępu do wybranych danych z systemu finansowo - księgowego związanych z rozliczeniami realizowanych zleceń.
4. Stworzenie kartotek dla poszczególnych zleceń obejmujących m.in. katalog części zamiennych dla poszczególnych produktów, które ułatwią proces serwisowania i realizacji procedur reklamacyjnych.

Okres realizacji: 14/06/2013 – 31/01/2015

Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-30-149/12-00

Wartość projektu: 1.187.050,00 PLN, wartość dofinansowania: 588.800,00 PLN

Dofinansowanie ze środków publicznych w ramach działania 8.2 PO IG jako % wydatków kwalifikowanych - 49,60%

Przydatne strony: www.poig.gov.pl www.mrr.gov.pl www.europa.eu

Ogłoszenie o planowanym zakupie 1

Ogłoszenie o planowanym zakupie 2

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO DOTACJE NA INNOWACJE – INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

RPOWP 2014-2020 Poddziałanie 1.4.1 - Zapytanie ofertowe z dnia 13.12.2016r.

RPOWP 2014-2020 Poddziałanie 1.4.1

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 13.12.2016

na realizację usługi obejmującej certyfikację (oznaczenie CE)
4 rodzajów / typów produktów chłodniczych:
stoły chłodnicze, stoły mroźnicze,wanny chłodnicze i witryny chłodnicze

Zapytanie ofertowe

Załącznik - FORMULARZ OFERTOWY - PDF

Załącznik - FORMULARZ OFERTOWY - DOC

RPOWP 2014-2020 Poddziałanie 1.4.1 - Zapytanie ofertowe z dnia 17.11.2016r.

RPOWP 2014-2020 Poddziałanie 1.4.1

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 17.11.2016

na dostawę owijarki

Zapytanie ofertowe z dnia 17.11.2016r.

Załącznik - FORMULARZ OFERTOWY - PDF

Załącznik - FORMULARZ OFERTOWY - DOC

ROZSTRZYGNIĘCIE

RPOWP 2014-2020 Poddziałanie 1.4.1 - Zapytanie ofertowe z dnia 24.10.2016r.

RPOWP 2014-2020 Poddziałanie 1.4.1

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 24.10.2016

na dostawę linii technologicznej
do załadunku układów chłodniczych produkowanych przez KOMAT
urządzeń chłodniczych czynnikiem chłodniczym R290

UWAGA - ZMIANA ZAPYTANIA OFERTOWEGO - 02.11.2016r.

02.11.2016r. - ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA  Z DNIA 24.10.2016r.

 1. Przedłużono termin składania ofert do 09.11.2016r. do godz.23.59.59
 2. Zmieniono zapisy zamówienia w zakresie harmonogramu realizacji zamówienia:
  • przed zmianą termin  dostawy był określony w sposób następujący: nie później niż do 30.11.2016r.
  • po zmianie zamówienia: Termin dostawy określono : nie później niż do 31.12.2016r.
 3. Konsekwencją ww. zmian są zmiany:
  - terminu porównania i wyboru oferty który rozpocznie  się  10.11.2016r. otwarcie ofert przewidziane na godz. 10.00
  - zapisów zapytania  dot. sposobu składania oferty w zakresie ich opisu: „Zapytanie Ofertowe z dnia 24.10.2016r. – OFERTA; odczytać dnia 10.11.2016r. o godz. 10.00”, jednakże przyjęcie w złożonej ofercie jej poprzedniego opisu: „Zapytanie Ofertowe z dnia 24.10.2016r. – OFERTA; odczytać dnia 03.11.2016r. o godz. 10.00” nie będzie skutkować odrzuceniem oferty, a oferty wszystkie zostaną otwarte i porównane 10.11.2016r.
TREŚĆ ZAPYTANIA OFERTOWEGO PO ZMIANACH Z DNIA 02.11.2016r.

Zapytanie ofertowe z dnia 24.10.2016r.

Załącznik - FORMULARZ OFERTOWY - PDF

Załącznik - FORMULARZ OFERTOWY - DOC

ROZSTRZYGNIĘCIE

RPOWP 2014-2020 Poddziałanie 1.4.1 - Zapytanie ofertowe z dnia 14.09.2016r.

RPOWP 2014-2020 Poddziałanie 1.4.1 - Zapytanie ofertowe z dnia 02.09.2016r.

RPOWP 2014-2020 Poddziałanie 1.4.1

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 02.09.2016

na wykonanie zabudowy powierzchni targowej na Targi POLAGRA GASTRO
odbywające się w Poznaniu
w terminie 26-29 września 2016r.

treść zapytania umieszczono na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1006085

Zapytanie ofertowe z dnia 02.09.2016r.

Załącznik nr 1 - WSTĘPNY PLAN STOISKA

Załącznik nr 2 - FORMULARZ OFERTOWY

Załącznik nr 3 - OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ

Załącznik nr 4 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Załącznik nr 5 - WZÓR UMOWY

ROZSTRZYGNIĘCIE

RPOWP 2014-2020 Poddziałanie 1.4.1 - Zapytanie ofertowe z dnia 19.10.2015r.

RPOWP 2014-2020 Poddziałanie 1.4.1

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 19.10.2015

na wykonanie zabudowy powierzchni targowej na Targi:
- INTERGASTRA odbywające się w Stuttgarcie (Niemcy) w okresie 20-24.02.2016r.
- EuroGasto odbywające się w Warszawie w okresie 6- 8.04.2016r.

Zapytanie ofertowe

Załącznik - FORMULARZ OFERTOWY - PDF

Załącznik - FORMULARZ OFERTOWY - DOC

ROZSTRZYGNIĘCIE

POIR Działanie 1.2 - Zapytanie ofertowe z dnia 15.05.2017r.

POIR Działanie 1.2

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 15.05.2017

na realizację usług badawczych dotyczących opracowania technologii
produkcji ergonomicznych mebli ciągów wydawczych
zwiększających komfort oraz bezpieczeństwo ich użytkowania

Zapytanie ofertowe

Załącznik - FORMULARZ OFERTOWY - PDF

Załącznik - OŚWIADCZENIE

POIR.01.02.00-00-0098/17

RPWP.01.05.02-30-0155/18

TYTUŁ PROJEKTU:Wdrożenie w firmie KOMAT innowacyjnych technologii obróbki stali do procesu produkcji mebli ze stali nierdzewnej dla gastronomii w celu stworzenia warunków do uruchomienia produkcji nowego i udoskonalonego asortymentu będącego wynikiem prac B+R.

OPIS PROJEKTU: Celem projektu jest wdrożenie systemu B2B do obsługi procesów biznesowych zachodzących na linii KOMAT – DOSTAWCY. Planujemy wdrożyć system wykorzystujący innowacyjne systemy teleinformatyczne umożliwiające automatyzację procesów biznesowych oraz koordynację działań między KOMATEM – producentem mebli i urządzeń ze stali nierdzewnej dla gastronomii, a jego głównymi DOSTAWCAMI surowców i komponentów wykorzystywanych w procesie produkcyjnym.
Wdrożenie planowanego systemu B2B (K-B2B) pozwoli na zautomatyzowanie i sprawne zarządzanie następującymi procesami biznesowymi:
1. OFERTOWANIE - obejmujące wysyłanie przez KOMAT zapytań ofertowych do DOSTAWCÓW, składanie ofert przez DOSTAWCÓW, system aukcyjny dla DOSTAWCÓW.
2. ZAMÓWIENIA – obejmujące porównanie ofert przeprowadzane przez KOMAT i złożenie zamówienia DOSTAWCY, który złożył najkorzystniejsza ofertę.
3. REALIZACJA I ROZLICZENIE DOSTAW - od momentu przyjęcia zamówienia przez DOSTAWCĘ, poprzez wysyłkę towarów przez DOSTAWCĘ i ich przyjęcie w magazynie KOMATU po rozliczenie transakcji do momentu realizacji ostatniej płatności za dostawę przez KOMAT.

Potrzeby jakie skłoniły nas do realizacji przedmiotowego projektu i oparcia łączących nas z kluczowymi DOSTAWCAMI relacji biznesowych o elektroniczny system wymiany danych typu B2B to:
– wprowadzenie elektronicznej formy obsługi zapytań ofertowych kierowanych do DOSTAWCÓW, ofert otrzymywanych od DOSTAWCÓW oraz zamówień kierowanych do DOSTAWCÓW i przekształcenie dokumentacji papierowej związanej z obsługą tych procesów w dokumentację elektroniczną,
– budowa platformy aukcyjnej, która pozwoli DOSTAWCOM na modyfikowanie swoich ofert w ODPOWIEDZI NA OFERTY SKŁĄDANE PRZEZ konkurujących z nimi DOSTAWCÓW, a nam pozwoli uzyskać najkorzystniejsza ofertę na zamawiany asortyment,
– wprowadzenie automatycznego przekształcania się wybranych (najkorzystniejszych) ofert w zamówienia,
– ograniczenie udziału czynnika ludzkiego w przygotowaniu zapytań ofertowych, tworzeniu zestawień i porównań ofert oraz generowaniu zamówień dla wybranego DOSTAWCY co pozwali uniknąć również wielu błędów, ale też obniży koszty,
– możliwość obsługi większej liczby dostaw w tej samej jednostce czasu zarówno po stronie DOSTAWCÓW jak i KOMATU,
– możliwość przygotowania zapytań ofertowych, ofert, udziału w aukcjach oraz zamówień w każdym miejscu i czasie, jedynym warunkiem będzie dostęp do Internetu, – podniesienie standardów współpracy na linii KOMAT - DOSTAWCY,
– usprawnienie procesu rozliczeń, automatyzacja przepływu danych, co umożliwi pobieranie dokumentów finansowo - księgowych przez KOMAT z systemów informatycznych DOSTAWCÓW,
– usprawnienie procesów planowania i zarządzania zasobami magazynowymi, optymalizacja zamówień, koordynowanie stanów magazynowych w czasie rzeczywistym,
– stworzenie możliwości bieżącego monitorowania i kontrolowania bieżącego stanu realizacji dostaw oraz rozliczeń,
– wzmocnienie systemu planowania i kontrolingu w zakresie płynności finansowej i przepływów pieniężnych,
– usprawnienie procedur reklamacyjnych,
– koordynowanie stanów magazynowych w czasie rzeczywistym, optymalizowanie zamówień na części wykorzystywane w naprawach serwisowych,
– uproszczenie i zwiększenie bezpieczeństwa archiwizacji dokumentacji związanej z obsługą realizowanych dostaw, obecnie duża część dokumentacji archiwizowana jest w formie papierowej, po zakończeniu będzie archiwizowana w formie elektronicznej, ułatwia to znacząco odszukiwanie niezbędnej dokumentacji np. w przypadku postępowań reklamacyjnych.

Oczekujemy, iż planowany do wdrożenia system B2B - zapewni optymalizację działań związanych z dostawami podstawowych surowców i komponentów wykorzystywanych przez KOMAT w procesie produkcyjnym. Pozwoli nam również pełniej wykorzystywać posiadany potencjał technologiczny, zasoby kadrowe i finansowe podnosząc ich możliwości operacyjne. Przełoży się to na wzrost przychodów ze sprzedaży, sprawniejszą obsługę większej liczby zleceń produkcyjnych, umocnienie pozycji firmy na rynku oraz stworzy możliwość nawiązania współpracy z większą liczbą DOSTAWCÓW.

Kompleksowa realizacja projektu wpłynie na zwiększenia biznesowej efektywności KOMATU i współpracujących z nami w ramach systemu B2B partnerów biznesowych dzięki zwiększeniu efektywności pracy, przychodów ze sprzedaży oraz obniżeniu kosztów prowadzenia działalności, co wpłynie na konkurencyjność wszystkich partnerów zaangażowanych w zintegrowany system B2B, a nie tylko KOMATU.

ZASIĘG PROJEKTU, RYNEK DOCELOWY: Wdrożony poprzez realizację projektu system B2B KOMAT /DOSTAWCY obejmie 9 podmiotów: KOMAT oraz jego 8 DOSTAWCÓW w tym 1 podmiot zagraniczny.
Wdrożony system będzie obsługiwał proces dostaw surowców produkcyjnych dla KOMATU realizowany za pośrednictwem DOSTAWCÓW z rynków krajowego i zagranicznych, a w szczególności: polskiego, włoskiego, niemieckiego, szwedzkiego i angielskiego.

OKRES REALIZACJI: 01/03/2014 – 28/02/2015

UMOWA O DOFINANSOWANIE: nr UDA-POIG.08.02.00-30-221/13-00

WARTOŚĆ PROJEKTU: 369.250,00 PLN, wartość dofinansowania: 189.575,00 PLN

Dofinansowanie ze środków publicznych w ramach działania 8.2 PO IG jako % wydatków kwalifikowanych – 51,34%

PRZYDATNE STRONY: www.poig.gov.pl www.mrr.gov.pl www.europa.eu

Ogłoszenie o planowanym zakupie 1

Ogłoszenie o planowanym zakupie 2

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO DOTACJE NA INNOWACJE – INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

Ogłoszenie o planowanym zakupie 1

Ogłoszenie o planowanym zakupie 2

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO DOTACJE NA INNOWACJE – INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ